English Maori

TVNZ has granted a royalty-free, non-transferable, non-exclusive licence to Auckland University of Techonology for use of both programmes on www.aut.ac.nz and www.tewhanake.maori.nz

Source:

Te Kai a te Rangatira : Produced by Te Reo Television Ltd for eTV, a division of Television New Zealand, in association with Te Māngai Pāho and the Ministry of Education.

Te Kākano : Produced by Te Reo Television as part of a TV Open Learning course made in association with the Ministry of Education.

Kua whakaae mai e Te Reo Tātaki kia pāhotia ēnei whakaaturanga e Te Wānanga Aronui o Tāmaki Makaurau mā www.aut.ac.nz me www.tewhanake.maori.nz

Te Pūtake:

Te Kai a te Rangatira: Nā Te Reo Television Ltd i hanga mō eTV, he wāhanga nō Te Reo Tātaki, i te taha o Te Māngai Pāho me Te Tāhuhu o Te Mātauranga.

Te Kākano: Nā Te Reo Television Ltd i hanga mō te akoranga tauhōkai me te tautoko mai a Te Tāhuhu o Te Mātauranga.

background image