English Maori

VIDEO- December 10, 2008
Kōnae whakaata- 10 o Hakihea, 2008

press play button to begin Pāwhiritia te pātene kia tīmata

Exercise Sheet
Hei Mahi

A. Before watching the drama serial.
Please learn these new words before watching the drama of the fourth episode:

A. I mua o te mātakitaki i te whakaari.

Akona ngā kupu hou nei i mua o te mātakitaki i te whakaari o te whakaaturanga tuawhā:

kāri        card
ahi         fire
whakatū (-ria)    to erect
ngau (-a)    to bite
waeroa       mosquito

E. First playing
Rearrange the list of Kēri and others activities in the order that they occur in the episode. Click and drag each sentence to its correct position in the sequence. If you are correct it will turn blue.

E. Te mātakitaki me te whakarongo tuatahi
Kia āta raupapa i a koe ngā rārangi mahi a Kēri mā i te whakaaturanga. Pāwhitia ia rerenga kōrero, ka tō ai ki te wāhi tika o te raupapa, ā, ki te tika tō whakatau ka kahurangi te tae o ngā kupu.

 • Ka tae mai a Kēri rāua ko Hone ki te ngahere.
 • Ka kai a Kēri rāua ko Hone i ngā rīwai me ngā ika.
 • Ka tahu a Kēri i te ahi.
 • Ka whakatū rāua i tō rāua tēneti.
 • Kua ngau ngā waeroa i a Kēri.
 • Ka haere a Hone ki te hī ika.
 • Nā tētahi tangata i riringi te wai ki runga i te ahi.
 • Ka whakareri a Hone rāua ko Kēri ki te moe.
 • Ka tae mai tētahi tangata ki te taha o te awa.

I. After the first viewing
Was your order correct?

I. I muri o te mātakitaki i te whakaari.
He tika anō tō whakatau?

O. Second and third viewing
Now please answer these questions:

O. Te mātakitaki me te whakarongo tuarua, tuatoru hoki.
Kāti, whakautua mai koa ēnei pātai:

1. Mā hea a Kēri rāua ko Hone haere ai ki te ngahere?  
2. I haere rāua ki te aha?  
3. Nā wai te tēneti i whakatū?  
4. I hari kai mai a Hone mā?  
5. Ko wai i haere ki te hī ika?  
6. Nā wai ngā wahie i tiki atu?  
7. I mau tētahi ika i a Hone?  
8. He aha ā rāua kai mō te tina?  
9. I moe a Kēri rāua ko Hone ki hea?  

Māori Instructions

To view the website with Māori instructions, click on the top right-hand diagonal band.

Watching the serials

Before watching and listening

 • Carefully consider the questions of the activity related to the particular episode.
 • To help you, in some episodes you will be given some new vocabulary with the meanings. Please learn those words before watching the episode.

The first viewing

 • While you are watching the episode the first time do not worry if you do not understand much of what you hear. Instead work out what the main theme is. In other words, what is the gist of what they are saying? New words will be used and at some stage we will return to those.

The second and subsequent viewings

 • Replay the drama. While you are watching and listening, answer the questions for that episode. If you are not able to answer all the questions, replay the episode until you have completed them all. You should write your answers.
 • Then check your answers with the model answers if they are provided.

Later you should return to the dramas of earlier episodes. You are almost certain to understand most of these by then.

There are benefits to be gained by being exposed to language you do not fully comprehend. Later, when you encounter explanations of vocabulary, grammar and idioms in the textbook, having already met them in context earlier will often help you understand and learn them.

Ngā tohutohu reo Māori

Ki te hiahiatia tētahi reo, me pāwhiri te kupu o te reo kei te kokonga o runga i te taha katau o ngā whārangi nei.

Te mātakitaki i ngā wāhanga o te pūrākau

Ā mua o te mātakitaki me te whakarongo ki ngā whakaaturanga.

 • Āta whakaarohia ngā pātai o te mahi mō te whakaaturanga.
 • I ētahi wā ka hoatu ētahi kupu hou me ngā tikanga o aua kupu hei āwhina i a koe. Akona mai koa aua kupu ā mua o te mātakitaki me te whakarongo ki te whakaaturanga.

Te mātakitaki me te whakarongo tuatahi

 • I a koe e mātakitaki ana i ngā pikitia i te wā tuatahi, kaua e āwangawanga ki te kore ngā kōrero katoa i te mārama, engari āta whakaarohia he aha te kaupapa matua o ā rātou kōrero, arā, he aha te matū o ngā kōrero. Kāore e kore ka puta mai ētahi kupu hou. Ā taihoa ka hoki tātou ki aua kupu.

Te mātakitaki me te whakarongo tuarua, tuatoru hoki


 • Me tukurua aua pikitia. I a koe e mātakitaki ana, e whakarongo ana hoki ki ngā kōrero kimihia ngā whakautu ki ngā pātai mō te pūrākau. Ki te kore e taea ngā pātai katoa te whakautu, tukuruatia anō ngā pikitia kia oti rā anō ngā pātai katoa te whakautu. Me tuhi āu whakautu ki te reo Māori.
 • Kia oti ngā whakautu te tuhi, whakatauritea āu whakautu ki ngā tauira.

Ā taihoa ake nei me hoki anō koe ki ngā whakaaturanga kua oti kē. Tērā pea ka mārama te nuinga o ngā kōrero o aua whakaaturanga i taua wā.

He hua nō te whakarongo ki ngā kōrero kāore i te tino mārama. Ā tōna wā ka kitea he whakamāramatanga mō ngā kupu, mō ngā momo whakatakoto kōrero, mō ngā kīwaha rānei i roto i te pukapuka matua, ā, ka ngāwari ake pea te ako nō tō rokohanga kētanga i aua kupu me te horopaki o aua kupu.

background image